ΝΥΧΙ UNIK RCU J450

Νύχι UNIK RCU J450 τύπου CATERPILLAR.

ΚΩΔΙΚΟΣ

44D-9W8452RCU