ΝΥΧΙ ΑΠΛΟ J250

Νύχι J250 τύπου CATERPILLAR.

ΚΩΔΙΚΟΣ

44D-1U3252