Τύπος Νυχιού
Διαστάσεις (mm) Βάρος
(kg)
ESCO Conical A B C D  
18TL 141 52 53 60 1,00
25S 164 58 76 79 2,10
30S 180 76 77 93 2,84
35S 216 88 90 115 4,53
40S 240 90 102 127 5,40_ Οι εικόνες των προϊόντων είναι ενδεικτικές.