ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. διαθέτει ένα υποδειγματικό επιτελείο τεχνικών υποστήριξης, που ενημερώνονται διαρκώς για τις νέες εξελίξεις, σε ειδικά σεμινάρια που διοργανώνονται από τις κατασκευάστριες εταιρείες στις εγκαταστάσεις τους στο εξωτερικό.

Με το συνεχώς εκπαιδευόμενο τεχνικό προσωπικό, εξοπλισμένο με τον ειδικό διαγνωστικό εξοπλισμό και τα κατάλληλα εργαλεία η συντήρηση και η επισκευή των μηχανημάτων γίνεται με τρόπο που εγγυάται τη μεγιστοποίηση του χρόνου διαθεσιμότητας λειτουργίας και παραγωγικότητας του μηχανήματος.

Η ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. παρέχει τις τεχνικές της υπηρεσίες σε όλα τα μέρη της Ελλάδας με κινητές μονάδες συνεργείου και είναι σε θέση να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη σε ελάχιστο χρόνο.