ΝΥΧΙ UNIC RCU J200

Νύχι UNIC RCU J200 τύπου CATERPILLAR.

ΚΩΔΙΚΟΣ

44D-1U3202RCU