Τύπος Νυχιού Διαστάσεις (mm)
CAT A B C D
J200 62 47 40 36
J225 71 60 49 44
J250 79 68 55 49
J300 89 77 67 60
J350 102 84 75 68
J400 113 93 88 80
J450/460 121 99 98 90
J550 142 110 119 110
J600 170 133 143 131_ Οι εικόνες των προϊόντων είναι ενδεικτικές.