ΝΥΧΙ ESCO STL J450

Νύχι ESCO STL J450 τύπου CATERPILLAR.

ΚΩΔΙΚΟΣ

43D-9W8452STL