ΝΥΧΙ ΑΠΛΟ J200

Νύχι J200 τύπου CATERPILLAR.

ΚΩΔΙΚΟΣ

44D-1U3202