ΝΥΧΙ UNIC U J250

Νύχι UNIC U J250 τύπου CATERPILLAR.

ΚΩΔΙΚΟΣ

44D-1U3252U