ΝΥΧΙ ESCO STL J300

Νύχι ESCO STL J300 τύπου CATERPILLAR.

ΚΩΔΙΚΟΣ

43D-1U3302STL