ΒΑΣΗ 1 ΣΚΕΛΟΣ J200

Βάση ενός σκέλους J200 για νύχια τύπου CATERPILLAR.

ΚΩΔΙΚΟΣ

44D-4T1204