ΝΥΧΙ ΑΠΛΟ J300

Νύχι J300 τύπου CATERPILLAR.

ΚΩΔΙΚΟΣ

44D-1U3302