ΝΥΧΙ ESCO CPE J300

Νύχι ESCO CPE J300 τύπου CATERPILLAR.

ΚΩΔΙΚΟΣ

43D-1U3302CPE