ΝΥΧΙ 25S

Νύχι 25S ESCO Conical.

ΚΩΔΙΚΟΣ

44D-25T