ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ 1412T

Ερπυστριοφόρος σπαστήρας τύπου ρότορα TESAB 1412T

ΒΑΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 42,700 kg
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΝΑΙ

Τεχνικό Φυλλάδιο