ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ

ΠΛΑΤΟΣ – ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΤΟ ΠΛΑΪ

2 m (2,5 m με το max package)

ΠΛΑΤΟΣ – ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

3 m (4 m με το max package)

ΥΨΟΣ (ΣΤΗΘΑΙΟ – ΜΠΑΡΙΕΡΑ)

1,5 m (2,5 m με το max package)