ΝΥΧΙ UNIK TLU J400

Νύχι UNIK TLU J400 τύπου CATERPILLAR.

ΚΩΔΙΚΟΣ

44D-7T3402TLU