ΝΥΧΙ UNIK TLU J300

Νύχι UNIK TLU J300 τύπου CATERPILLAR.

ΚΩΔΙΚΟΣ

44D-1U3302TLU