ΝΥΧΙ UNIK RCU J350

Νύχι UNIK RCU J350 τύπου CATERPILLAR.

ΚΩΔΙΚΟΣ

44D-1U3352RCU