ΝΥΧΙ UNIK RCU J300

Νύχι UNIK RCU J300 τύπου CATERPILLAR.

ΚΩΔΙΚΟΣ

44D-1U3302RCU