ΝΥΧΙ UNIC RCU J550

Νύχι UNIC RCU J550 τύπου CATERPILLAR.

ΚΩΔΙΚΟΣ

44D-1U3552RCU