ΝΥΧΙ ESCO STL J350

Νύχι ESCO STL J350 τύπου CATERPILLAR.

ΚΩΔΙΚΟΣ

43D-1U3352STL