ΝΥΧΙ ESCO STL J250

Νύχι ESCO STL J250 τύπου CATERPILLAR.

ΚΩΔΙΚΟΣ

43D-1U3252STL