ΝΥΧΙ ESCO CPE J550

Νύχι ESCO CPE J550 τύπου CATERPILLAR.

ΚΩΔΙΚΟΣ

43D-9W8552CPE