ΝΥΧΙ ESCO CPE J450

Νύχι ESCO CPE J450 τύπου CATERPILLAR.

ΚΩΔΙΚΟΣ

43D-9W8452CPE