ΝΥΧΙ ESCO CPE J350

Νύχι ESCO CPE J350 τύπου CATERPILLAR.

ΚΩΔΙΚΟΣ

43D-1U3352CPE