ΝΥΧΙ ΑΠΛΟ J600

Νύχι J600 τύπου CATERPILLAR.

ΚΩΔΙΚΟΣ

44D-6I6602