ΝΥΧΙ ΑΠΛΟ J550

Νύχι J550 τύπου CATERPILLAR.

ΚΩΔΙΚΟΣ

44D-9W8552