ΝΥΧΙ ΑΠΛΟ J450

Νύχι J450 τύπου CATERPILLAR.

ΚΩΔΙΚΟΣ

44D-9W8452