ΝΥΧΙ ΑΠΛΟ J400

Νύχι J400 τύπου CATERPILLAR.

ΚΩΔΙΚΟΣ

44D-7T3402