ΝΥΧΙ ΑΠΛΟ J350

Νύχι J350 τύπου CATERPILLAR.

ΚΩΔΙΚΟΣ

44D-1U3352