ΝΥΧΙ 8000FNB

Νύχι 8000FNB για φορτωτές, με κωδικό 45D-3031537.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΥΧΙΟΥ

45D-3031537

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

15 SB

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

45D-6254677