ΝΥΧΙ 4500FNB

Νύχι 4500FNB για φορτωτές, με κωδικό 45D-4046796.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΥΧΙΟΥ

45D-4046796

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

10 SB

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

45D-6254675