ΝΥΧΙ 40S

Νύχι 40S ESCO Conical.

ΚΩΔΙΚΟΣ

44D-40S