ΝΥΧΙ 35S

Νύχι 35S ESCO Conical.

ΚΩΔΙΚΟΣ

44D-35S