ΝΥΧΙ 2500FNB

Νύχι 2500FNB για φορτωτές, με κωδικό 45D-4046815.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΥΧΙΟΥ

45D-4046815

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

5 SB

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

45D-6254673