ΝΥΧΙ 12000FNB

Νύχι 12000FNB για φορτωτές, με κωδικό 45D-3027705.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΥΧΙΟΥ

45D-3027705

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

20 SB

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

45D-6254682