ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μεταλλική ασφάλεια για νύχια 40S ESCO Conical.

ΚΩΔΙΚΟΣ

39D-40PN