ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μεταλλική ασφάλεια για νύχια 35S ESCO Conical.

ΚΩΔΙΚΟΣ

39D-35PN