ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΦΥΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ PROMOVE

Τα ιταλικής κατασκευής υδραυλικά σφυριά PROMOVE Demolition έχουν καταξιωθεί ως τα πλέον παραγωγικά και αξιόπιστα.
Η γκάμα της PROMOVE καλύπτει όλο το εύρος σφυριών από τα 1000 kg έως τα 7.000 kg

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.