ΚΑΔΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ LIEBHERR

Χρησιμοποιημένος αυθεντικός κάδος LIEBHERR για μηχάνημα A904C/1005και σύνδεση με ταχυσύνδεσμο sw 48.

ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ

Χρησιμοποιημένο

ΜΗΚΟΣ

1.250 mm

ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

A904C/1005