ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ελαστική ασφάλεια για νύχια 35S και 40S ESCO Conical.

ΚΩΔΙΚΟΣ

39D-35-40LK