ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ελαστική ασφάλεια για νύχια 25S και 30S ESCO Conical.

ΚΩΔΙΚΟΣ

39D-25-30LK