ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ασφάλεια για νύχια J450 και J460 τύπου CATREPILLAR.

ΚΩΔΙΚΟΣ

39D-8E0469