ΑΣΦΑΛΕΙΑ 15SB

Ασφάλεια 15SB για νύχια bofor, με κωδικό 45D-6254677.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

45D-6254677