ΝΥΧΙ UNIK RCU J400

Νύχι UNIK RCU J400 τύπου CATERPILLAR.

ΚΩΔΙΚΟΣ

44D-7T3402RCU