ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΦΥΡΕΣ PROMOVE

Τα ιταλικής κατασκευής υδραυλικά σφυριά PROMOVE Demolition έχουν καταξιωθεί ως τα πλέον παραγωγικά και αξιόπιστα.
Η γκάμα της PROMOVE καλύπτει όλο το εύρος σφυριών από τα 60 kg έως τα 7.000 kg
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα: https://www.promovedemolition.com/

 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΦΥΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ

  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΦΥΡΙΑ ΜΙΚΡΑ