Προϊόντα
Κατασκευαστές
ΦΥΛΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΥΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 Ανακυκλώσιμα προϊόντα θεωρούνται οι μπαταρίες, φίλτρα, λάδια, μεταλικά εξαρτήματα, συσκευασιες κ.α. τα οποία δεν απορρίπτονται σε κοινούς κάδους, αλλά αδειοδοτημένες εταιρείες ανακύκλωσης.

Ο χρόνος ζωής του κάθε προϊόντος ορίζεται στο φύλλο δεδομένων ασφαλείας το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του εκάστοτε κατασκευαστή.